Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

nauczyciele

nazwa przedmiotu prowadzący klasy
edukacja wczesnoszkolna Joanna Niekłań-Kieniewicz IJ
Dorota Suchenek IID
Lucyna Krawędkowska IIL
Marzena Lęgas IIIM
język polski Artur Klamka VK, VIA, VIIZ, VIIIA, VIIIM
Piotr Sosnowski IVK, IVM, VD, VIIP
Dorota Hejna-Gierczyk

dla cudzoziemców

i uczniów powracających z zagranicy

matematyka Monika Szcześniewska IV - VI
Dorota Skrzypkowska VII-VIII
Magda Krawczyk VII-VIII
język angielski Małgorzata Dyszlewska I-III
Magdalena Shaw IV-V
Agata Bołoz-Pawłowska VI-VIII
native speaker Peter Branthwaite I-VIII
język hiszpański Maria Szczepek VIII
Kamila Miller V-VII
język niemiecki Jacek Zalewski V-VIII
informatyka Karolina Szczepańska I-VI
Marcin Zakrzewski VII-VIII
historia Zbigniew Gawron IV-VIII
etyka Zbigniew Gawron IV-VIII
wiedza o społeczeństwie Zbigniew Gawron VIII
przyroda Katarzyna Rogala IV
geografia Katarzyna Rogala V-VIII
biologia Artur Sienkiewicz V-VIII
fizyka Dorota Skrzypkowska VI-VIII
chemia Dorota Skrzypkowska VII-VIII
muzyka Bogna Wojtkielewicz I-VII
plastyka i technika Katarzyna Nosal IV-VIII
wychowanie fizyczne Marcin Dutkiewicz I-VIII
Sylwia Szaposznikow I-VIII
religia Tomasz Jakubik I-VIII
KUL i inne działania niezwykłe Magda Bravo  
terapia pedagogiczna, reedukacja Justyna Krzynówek  
pedagog Bożenna Sacha-Firląg  
psycholog Barbara Pęszkal  
edukacja dla bezpieczeństwa Małgorzata Eland  
wychowanie do życia w rodzinie Dagmara Kraus, Robert Łukasik