Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

Ubezpieczenie dzieci

Szanowni Państwo,

zgodnie ze stanem prawnym ubezpieczenie uczniów w szkole jest dobrowolne.

Tutaj mogą się Państwo zapoznać z przygotowaną ofertą ubezpieczenia uczniów NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) wraz z OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia).

Jeżeli zdecydują się Państwo ubezpieczyć dziecko za pośrednictwem szkoły, prosimy o:

  1. wpłatę na konto szkoły 50 zł do dnia 17.09.2021 r. (tytułem ubezpieczenie NNW imię i nazwisko dziecka)
  2. podpisanie oświadczenia RODO znajdującego się w załączniku i oddanie wychowawcy na zebraniu
  3. wpisanie się na „Listę osób przystępujących do umowy ubezpieczenia grupowego EDU Plus”, którą na zebraniu udostępni Państwu wychowawca

Ubezpieczymy tylko te osoby, które do 17.09.2021 spełnią te 3 warunki.