Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

Jak co roku

zastanawiamy się, kto otrzyma szkolną nagrodę...

Lista i krótki opis każdej z nich znajduje się tutaj

W tym roku Parlament Szkolny zaproponował zmodyfikowany sposób wybierania laureata nagrody OLEK 2020:

Kandydatów wskazywać będą nauczycieleNa zgłoszonych kandydatów będą głosować wyłącznie uczniowie.

Wręczenie nagrody nastąpi podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2019/20 (na żywo lub w formie transmisji live) lub na Pikniku Szkolnym w r. szk. 2020/21.

Parlament Szkolny proponuje takie rozwiązanie, ponieważ wg parlamentarzystów w obecnej trudnej sytuacji są duże trudności w dotarciu do wszystkich uczniów (np. do klas młodszych, którym zwykle starsi parlamentarzyści opowiadali o OLKU i pomagali formułować wnioski). Tylko nauczyciele mają teraz pełny ogląd tego, co robią uczniowie - stąd pomysł na wskazywanie kandydatów właśnie przez nich, ale to właśnie uczniowie będą mieli głos decydujący i ostatecznie wybiorą laureata spośród zgłoszonych propozycji

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem OLKA 2020.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY SZKOLNEJ OLEK (w roku szkolnym 2019/2020)

 

Komu można przyznać? Każdemu członkowi społeczności szkolnej, czyli zgłaszać do tytułu OLKA można każdego ucznia, rodzica, pracownika SSP nr 30

Kto przyznaje? Uczniowie i nauczyciele

Kto może wskazać kandydatów do nagrody Olek 2020? Nauczyciele

Kto wybiera laureata nagrody OLEK 2020? Uczniowie, w ankiecie internetowej

Jak przebiega głosowanie? Po zapoznaniu się z kandydaturami, uczniowie głosują wypełniając ankietę internetową. Głosowanie jest tajne i równe. Głosowanie przeprowadzają przedstawiciele Parlamentu Szkolnego. Nagrodę otrzymuje osoba, która uzyska najwięcej oddanych ważnych głosów. Protokół głosowania sporządzany jest przez komisję z Parlamentu Szkolnego i przedstawiciela Rady Nauczycieli. Komisja obowiązana jest zachować w tajemnicy wyniki głosowania do momentu ich ogłoszenia na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Od kiedy? 1995

Czy wiesz, że..? Nazwisko laureata nie jest znane nikomu aż do momentu wręczenia nagrody. Pierwszą statuetkę zaprojektował Olek Łupienko, a ponieważ to on właśnie jako pierwszy dostał tę nagrodę, została ona nazwana jego imieniem: „OLEK”.

 

Harmonogram przyznawania nagrody OLEK 2020

1. Rozpowszechnienie informacji o przyznawaniu nagrody Olek 2020: do 31 maja 2020 r.

2. Termin zgłaszania kandydatur: 1-7 czerwca 2020 r.

3. Głosowanie: 8-14 czerwca 2020 r.

4. Sporządzenie protokołu z głosowania: 15 czerwca 2020 r.

5. Wręczenie nagrody: podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2019/20 lub na Pikniku Szkolnym w roku szkolnym 2020/21