Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

lista szkolnych nagród

W naszej szkole przyznawane są różne nagrody. Oto ich lista i krótki opis.

OLEK

Komu można przyznać? Każdemu członkowi społeczności szkolnej.

Kto przyznaje? Rada Pedagogiczna, Parlament Szkolny, Szkolna Organizacja Pozarządowa

Od kiedy? 1995

Nazwisko laureata nie jest znane nikomu aż do momentu wręczenia nagrody. Nazwa nagrody pochodzi od imienia pierwszego laureata.

 

 NAGRODA ZA BEZINTERESOWNE DZIAŁANIE NA RZECZ INNYCH

Komu można przyznać? Uczniowi SSP 30

Kto przyznaje? Parlament Szkolny, Szkolna Organizacja Pozarządowa

Od kiedy? 2006


GENTLEMAN/LADY

Komu można przyznać? Uczniowi SSP 30

Kto przyznaje? Rada Pedagogiczna

Od kiedy? 2008

Motto: Honos virtutis praemium znaczy: zaszczyt - nagroda cnoty”oraz NAGRODA SZCZEGÓLNA,

czyli możliwość nadania tytułu UCZNIA HONORIS CAUSA SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 30 STO